Путин отметил темперамент и талант импровизатора Петросяна